Co zawiera umowa o zarządzanie nieruchomością | Hamilton May
Wybierz nieruchomości, które chcesz obejrzeć
Wyczyść listę
Niepoprawny numer
Zapoznałem/łam się z treścią klauzili informacyjnej.

Co zawiera umowa o zarządzanie nieruchomością Hamilton May?

Poniższa lista przedstawia najważniejsze prace, które obejmuje umowa o zarządzanie nieruchomością. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności prosimy o kontakt z firmą.

 • Koordynowanie płatności czynszu oraz ewentualnych przypomnień o płatnościach
 • Otrzymywanie oraz uiszczanie opłat za media i czynsz administracyjny
 • Ustanowienie adresu firmy jako adresu korespondencyjnego ze wszystkimi jednostkami
 • Pełnowymiarowy dostęp do usług konserwatorskich
 • Bezpieczne przechowywanie kluczy
 • Przekazywanie i odbiór nieruchomości od najemców
 • Odczytywanie liczników, sporządzanie list inwentaryzacyjnych oraz protokołów zdawczo-odbiorczych
 • Rozliczanie depozytu
 • Uczestnictwo w spotkaniach adminstracji
 • Otwieranie i zarządzanie lokalnym kontem bankowym
 • Sporządzanie raportów miesięcznych
 • Zapewnienie usług osoby sprzątającej
 • Organizacja wycen dla kontrahentów
 • Organizacja polis i ubezpieczenia
 • Organizacja inspekcji nieruchomości